19 Haziran 2010 Cumartesi

GSMH - GSYIH Hesaplama

GSYIH = Yerli ve yabancı yurtiçinde yerleşik olan herkesin yıl içinde ürettikleri nihai mal-hizmetlerin toplamı
GSMH = Sadece TC vatandaşlarının yurtiçinde ve yurtdışında yıllık nihai mal-hizmet üretim miktarları toplamı

Ara mallar bu hesaplamalara dahil edilmez yoksa çifte sayım olur.

GSYIH hesabına kullanılmış ikinci el mallar ve mali varlıklar katılmaz. Stoklar dahil edilir.

GSMH = GSYIH + Dış Alem Net Faktör Gelirleri

Y = C (Özel tüketim harc) + I (Özel yatırım harc) + G (Kamu harc) + NX (İhracat-İthalat)

Hane halkı konut harcamaları C'nin değil I'nın içinde yer alır.

GSYIH - Amortismanlar = SYIH
SYIH - (Dolaylı vergiler - Sübvansiyonlar) = YIG
YIG + Net İhracat = MG

GSMH - Amortismanlar = SMH
SMH - (Dolaylı vergi - Sübv) = MG

GSYIH Deflatörü = Nominal GSYIH / Reel GSYIH

Büyüme Oranı = [(GSYIHt dönemi - GSYIHt-1 dönemi) / (GSYIHt-1 dönemi)] x 100
Enflasyon Oranı = [(Pt dönemi - Pt-1 dönemi) / Pt-1 dönemi] x 100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder